Smak det FRUKTbare livet i Europa!

“Taste Fruitful Life” er en treårig kampanje som er finansiert av EU, og har som mål å fremme europeisk fersk frukt til markedene i Norge og Serbia.

Hovedmålet med kampanjen er å øke bevisstheten om kvaliteten på europeiske landbruksprodukter og de høye standardene som benyttes for produksjon og prosessering i EU, i tillegg til å styrke konkurranseevnen til landbrukssektoren i EU-land.

Spesielt har kampanjen som mål å fremme fersken, nektariner, kirsebær og epler. Disse frukttypene har unike egenskaper når det gjelder kvalitet, friskhet og smak, og er produsert i Hellas.

Klikk her for å laste ned brosjyren «Taste FRUITful Life»