Levende, landlige områder og kvalitetsprodukter fra gårdene

Europeiske landområder er velsignet med vakre, fertile landskaper og en region med en lang tradisjon innen fruktdyrking som går flere århundrer tilbake. Takket være den priveligerte, geografiske posisjonen, det unike klimaet i Middelhavet og det fertile jordsmonnet, har fruktproduksjon vært et vanlig yrke for europeere siden gamledager.
Som et resultat har denne kunnskapen og erfaringen blitt videreført til neste generasjoner og det har blitt forbedret med kombinasjonen av moderne, vitenskapelige metoder. I dag er landene rundt Middelhavet, og spesielt Hellas, én av de største produsentene av kvalitetsfrukt som eksporteres rundt om i verden.